სპეციალიზაცია სილიკონსა და ფტორრეუბერში

სილიკონის O-ring წებოვანი